مشاوره پزشکی سرطان و بیماریهای زنان

آخرین پرسش و پاسخ ها

سلام جواب امیدوار کننده است اما چون خیلی مسایل مه دیگه هم هست بهتره به پزشک خودت مراجعه کنی چون من شمارئ کولپو نکردم و از شرح حالت اطلاع دقیق ندارم عزیزم