مشاوره پزشکی جراحی های درمانی زنان

آخرین پرسش و پاسخ ها

سلام دارو و کرایو ولیزر.

سلام نه عزیزم  انجام نمیدن.اما داروهای زیادی هست که میتونی با مراجعه به پزشک بگیری.