مشاوره پزشکی ازدواج و مسائل زناشویی

آخرین پرسش و پاسخ ها

سلام ميخواستم بدونم پرده اگه پاره باشه ب دكتر مراجعه كنيم متوجه ميشه يا لازمه خيلي ب سختي معاينه كنه تامتوجه بشه؟؟؟من تاحالا ن رابطه داشتم نه چيزي داخل فرو كردم...رفتم معاينه دكتر گف حلقويه و غير قابل اتساع هست باز هم بعد از ٢ماه پيش همون دكتر رفتم گف شبيه حلاليه بعد ازم پرسيد رابطه داشتي گفتم ن گف لبه هاش ي جوريه ك انگار رابطه داشتي ولبه هاش رو همه و با ي چيز شبيه گوش پاك كن لبه هارو كنار زد ك ببينه و گف شرابه ايه و ممكنه ب خاطر مدل پردت ادم فك كنه پارس منم چن بار پرسيدم سالمه گف اره اما چون لبه هاش ي حالت خراشيدگي داره ادم فك ميكنه رابطه داشتي و بعد شكلشو برام كشيد گف اين شكليه منم چن بار پرسيدم سالمه گف اره....الان ميخوام بدونم چرا گف لبه هاش اينجوريه...من ك تاحالا هيچ رابطه اي نداشتم و كاري نكردم ك ب پردم اسيب برسه بخوام گواهي بگيرم دكتر ميفهمه ك رابطه نداشتم؟؟؟و چرا دكتر دفعه اول ك رفتم پيشش گف حلقوي اما بعدش گف شرابه اي ب خودش گفتم گف تعجب ميكنم ك چرا بهت گفتم حلقويه

عزیزم من چی بگم از خودش بپرس آخه نه معاینه کرم نه دیدم چی بگم.