مشاوره پزشکی

آخرین پرسش و پاسخ ها

سام از روز هفتم تا 20 احتمال بارداری زیاد تره اما کلا بهتره یه روش پیشگیری مناسبتری انتخاب کنی.