مشاوره پزشکی

آخرین پرسش و پاسخ ها

سلام درباره فریز و خطراتش تو اینستا بسیار مطلب گذاشتم .من متاسفانه بسیار بیمارانی دارم که گفتن زخمه و فریز میخواهد اما وقتی معاینه کردم دریغ از زخم حتی یه ذره.توصیه میکنم به پزشکی که میتونی اعتمادکنی مراجعهو معاینه شو.و  اگه زخم  مزمن باشه باید ابتدا کولپوسکوپی بشه نه فریز.

سلام عزیزم بهتره معاینه بشی منظورت ازافتادگی مقعد اگه پرولاپسه که به بستری بیشتری نیازداره.اما در هرحال وقتی جراحتو انتخاب کردی بعدش همه سوالاتتو بعد معاینه بهتر میشه جواب داد.