مشاوره پزشکی

آخرین پرسش و پاسخ ها

سلام بهتره مشکلتو با دکتر گوارش در میون بذاری در کل رعایت رژیم مناسب و مصرف داروی مسهل.