مشاوره پزشکی

آخرین پرسش و پاسخ ها

سلام عزیزم باید مراجعه به پزشک زنان داشته باشی و تحت نظر باشی.