بهداشت لباس زیر خانمها-بهداشت لباس زیر خانمها

رفع مشکلات جنسی (سردمزاجی- واژینیسموس- مشکل ارگاسم)

تحقیقات نشان داده است که نزدیک به 30 درصد افراد در روابط جنسی خود با همسرشان دچار مشکل هستند. تعدادی از موارد نارضایتی جنسی شامل مواردی می شود نیاز به مشاوره و روان درمانی دارند. تعداد بالایی از نارضایتی ها هم به مسائل فیزیولوژیک برمی گردد. خوشبختانه امروزه با پیشرفت علم پزشکی، تعداد بالایی از این مشکلات قابل حل است.